Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden – EventBooth Photobooth Verhuur

I.   Reserveringen en Annuleringen

II.  Bezorging, op- en afbouw

III. Benodigde Ruimte

IV. Weersomstandigheden & Bescherming

V.  Fotobestanden

a. Fotostrips

b. Single .jpeg’s

c. Online Fotogalerij

d. Foto’s op Social Media

VI. Bepalingen van verhuur en aansprakelijkheid

I.    Reserveringen en Annuleringen

Een niet-restitueerbare borg van €100,00 is verschuldigd aan EventBooth NL (verhuurder) op het moment van de boeking om de betreffende datum te reserveren voor de huurder. Het resterende bedrag dient minimaal 3 dagen voorafgaand aan de verhuurperiode volledig te worden voldaan. Het niet betalen van het volledige bedrag minimaal 3 dagen voorafgaand aan het evenement resulteert in het annuleren van de huurovereenkomst door verhuurder (tenzij anders overeengekomen) en huurder heeft geen recht op retournering van alle reeds vooruitbetaalde bedragen. De door huurder betaalde bedragen komen te vervallen aan verhuurder. Indien de reservering meer dan 90 dagen voorafgaand aan het evenement wordt geannuleerd dan is het resterende bedrag niet verschuldigd aan verhuurder.

Indien huurder verzoekt om specifieke aangepaste accessoires of materialen voor de huurperiode dan is huurder op het moment van de boeking volledige betaling verschuldigd voor deze items. Wanneer de huurperiode wordt geannuleerd, om welke reden ook, vervallen deze kosten aan verhuurder.

Voor reserveringen binnen 15 dagen voorafgaand aan de huurperiode is huurder het volledige, niet-restitueerbare, saldo van de overeenkomst verschuldigd op het moment van de boeking.

Alle reserveringen zijn voor een huurperiode van 4 uur (tenzij anders overeengekomen). Extra uren kunnen op de dag van verhuur worden toegevoegd voor €100,00 per uur, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen voorafgaand aan de verhuurperiode.

II.    Bezorging, op- en afbouw

De bezorging, op- en afbouw van de EventBooth photobooth is bij de overeengekomen verhuurprijs inbegrepen, met uitzondering van de Waddeneilanden (hiervoor worden gemaakte reiskosten doorberekend). In de meeste gevallen arriveert verhuurder 1,5 uur voorafgaand aan de afgesproken starttijd van de huurperiode. De photobooth zal worden opgebouwd in de overeengekomen ruimte. De photobooth zal na beëindiging van de huurperiode, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen, direct worden afgebouwd en verwijderd. Hierdoor verzekert verhuurder zich ervan dat buiten de verhuurperiode, waarin huurder aansprakelijk is, geen beschadigingen kunnen worden toegebracht aan de photobooth.

Huurder van een photobooth op een eerder tijdstip bezorgen en opbouwen of op een later tijdstip afbouwen en verwijderen tegen een meerprijs, welke schriftelijk of per e-mail is overeengekomen tussen verhuurder en huurder voorafgaand aan het evenement. Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan de photobooth, waaronder diefstal van items, ten tijde van de overeengekomen huurperiode.

III.   Benodigde Ruimte & Tijd

Benodigde ruimte

Huurder is verantwoordelijk voor het faciliteren van een geschikte ruimte en stroomaansluitingen voor de photobooth. De minimaal benodigde ruimte om een photobooth te plaatsen is 2 x 2 meter met een stroomaansluiting in de directe nabijheid, maar meer ruimte is zeer wenselijk. De photobooths hebben een grootte van 200cm x 168cm x 100cm

Benodigde tijd

Huurder zorgt ervoor dat verhuurder minimaal één uur voor de start van de huurperiode beschikbaar heeft voor de opbouw van de photobooth en apparatuur en de afstelling hiervan. Er dient ook voldoende tijd beschikbaar te zijn na afloop van de huurperiode, inclusief verlengingen, voor afbouw van photobooth en apparatuur. Afbouw op een volgende dag is mogelijk tegen een meerprijs, welke schriftelijk of per e-mail moet zijn overeengekomen tussen huurder en verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schades aan de photobooth en/of diefstal van items die plaats vinden ten tijde van het achterlaten van de apparatuur voorafgaand of na afloop van de overeengekomen huurperiode tijdens het evenement.

IV.   Weersomstandigheden & Bescherming

Indien het evenement buiten wordt gehouden dan dient huurder te zorgen voor voldoende bescherming voor de photobooth. Indien huurder onvoldoende bescherming voor de photobooth kan bieden, dan behoudt verhuurder het recht om de overeenkomst ter plekke te annuleren zonder restituering van reeds betaalde bedragen. Benodigde condities omvatten, maar zijn niet beperkt tot een vlakke en horizontale vloer (geen vuil, steentjes en andere ongelijke materialen), bescherming van de photobooth en elektronische apparatuur tegen regen en andere weerelementen, zowel van boven als van de zijkanten. Verhuurder behoudt zich het recht op om de dag van de verhuur, zonder restituering van reeds betaalde bedragen, de verhuurperiode te annuleren indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan (tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen voorafgaande aan het evenement).

Tijdens de herfst, winter en vroege voorjaar moet de photobooth, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen, binnen geplaatst worden.

V.    Fotobestanden

a. Fotostrips: De fotostrips zijn samengesteld uit 4 foto’s die zijn gemaakt in de photobooth. Ze worden geprint als twee 2×6 centimeter strips. Indien gewenst, kunnen meer kopieën worden geprint tegen een meerprijs. Na afloop van de overeengekomen huurperiode of in daaropvolgende dagen (per aanvraag) wordt een USB-stick met daarop alle in de photobooth gemaakte fotostrips overhandigd aan de huurder.

b. Single .jpeg’s: Single .jpeg’s van iedere foto afzonderlijk genomen in de photobooth tijdens de overeengekomen huurperiode kunnen door verhuurder aan huurder tegen een meerprijs worden overhandigd na afloop van het evenement.

c. Online Fotogalerij: Indien deze optie is opgenomen in het overeengekomen pakket, zal verhuurder zorg dragen voor een met wachtwoord beschermde fotogalerij en het uploaden van alle, tijdens het evenement, gemaakte fotostrips. Deze met wachtwoord beschermde galerij dient te worden geplaatst op het Fotogalerij onderdeel van de website van de verhuurder en dient beschikbaar gemaakt te worden voor de huurder, zodat alle fotostrips kunnen worden gedownload.

d. Foto’s op Social Media: Verhuurder is niet verantwoordelijk voor materiaal wat wordt geplaatst op Social Media, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter en Instagram. Huurder dient vooraf toestemming te krijgen van gebruikers van de photobooth voor het plaatsen van de foto’s op Social Media, of gebruikers van de photobooth kenbaar te maken van het plaatsen van foto’s op Social Media.

VI.    Bepalingen van verhuur en aansprakelijkheid

Verhuurder zorgt voor de beschikbaarheid van een operationele photobooth tijdens de overeengekomen huurperiode. Als, voor welke reden dan ook, een operationele photobooth niet kan worden geleverd op grond van deze overeenkomst, dan is de maximale aansprakelijkheid van verhuurder het terugbetalen van de tot dan reeds door verhuurder ontvangen betalingen. Indien alleen gedeeltelijke diensten zijn geleverd door verhuurder, dan dient verhuurder de ontvangen betalingen naar rato te restitueren.

Huurder gaat akkoord dat verhuurder niet aansprakelijk is voor en schadeloosstellingen van alle schades, verliezen of claims van lichamelijk letsel en beschadigingen aan eigendommen die gebeuren in of voortkomen uit verhuurders nakoming van deze overeenkomst.

Huurder gaat akkoord aansprakelijk te zijn voor alle schades toegebracht door de huurder, zijn/haar gasten, genodigden, medewerkers, onafhankelijke contractors en andere agenten onder verantwoordelijkheid van de huurder aan apparatuur en eigendommen van verhuurder en de schadeloosstelling hiervan. De huurder dient verhuurder binnen 7 dagen na het evenement schadeloos te stellen, zodra de schade is beoordeeld en de huurder op de hoogte is gesteld van de gemaakte kosten.

De overeenkomst (het aanvaarden van diensten) vormt de gehele overeenkomst tussen verhuurder en huurder en vervangt alle eerdere gemaakte mondelinge, schriftelijk en andere overige overeenkomsten gemaakt tussen beide partijen. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd en door verhuurder en huurder worden ondertekend.